ASSEMBLY

Assembly

- การประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลไฟฟ้า และชิ้นส่วนโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ( 机电零件组装 和构成工业机器的结构部件 )