TRANSFER SYSTEM

Conveyor Belt System ( 输送系统 )

(Conveyor Belt System) -สายพานลำเลียง ( 输送系统 )

สายพานลำเลียงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทางเราผลิตโดยสร้างตามการใช้งานและลักษณะการลำเลียงของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้สายพานที่เหมาะสมกับงาน รองรับการผลิตสายพานลำเลียงทุกชนิดทั้งระบบสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือแม้แต่ระบบสายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม เป็นต้น


输送带是我们根据客户的用途和输送特性制造的另一种产品。
为工作找到合适的腰带 支持生产所有类型的传送带,包括汽车行业的传送带系统。甚至是食品工业、饮料等行业的输送系统。

X - LIFT UNIT

X - LIFT UNIT -